Epilepsie Magazine

Het Epilepsiefonds publiceert vier maal per jaar het voorlichtingsmagazine Epilepsie Magazine. Ik verzorg het bladmanagement: van redactievergadering tot het drukwerk. Daarnaast redigeer en schrijf ik teksten voor het magazine. In een vriendelijke stijl en passend bij het doel: altijd informatief. ยป Bekijk Epilepsie Magazine via www.epilepsie.nl.